Thỏa thuận về quyền riêng tư

Direct Flights Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của người sử dụng.

Nhằm có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất đối với người sử dụng, Direct Flights Việt Nam có thể thu thập dữ liệu cá nhân do người sử dụng cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Website này, với sự đồng ý của người sử dụng. Dữ liệu cá nhân có thể bao gồm thông tin cá nhân cơ bản như tên, địa chỉ, số điện thoại, số thẻ tín dụng hoặc địa chỉ e-mail, và các thông tin khác như vị trí địa lý, cookies. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin không mang tính nhận dạng cá nhân, nhưng có thể có liên quan tới dữ liệu cá nhân của người sử dụng, bao gồm tên đăng nhập, địa chỉ IP và mật khẩu, cũng như tìm kiếm những sở thích liên quan đến các tìm kiếm cụ thể của người sử dụng.

Dữ liệu Cá nhân đóng vai trò quan trọng để chúng tôi giúp khách hàng đặt chỗ nhanh hơn, trợ giúp khách hàng tốt hơn và liên lạc khách hàng hay thông báo kịp thời về các dịch vụ mới và các khuyến mại đặc biệt đền người sử dụng. Đôi khi, Direct Flights Việt Nam có thể liên lạc với người sử dụng để yêu cầu phản hồi về việc sử dụng website nhằm mục tiêu giúp chúng tôi cải thiện website và hỗ trợ khách hàng tốt hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu thu thập để giải quyết tranh chấp và các sự cố, thanh toán tồn đọng v.v… nhằm có thể phục vụ tốt nhất khách hàng của chúng tôi.

Người sử dụng được quyền lựa chọn nếu muốn nhận các thông báo về khuyến mãi khi đăng ký. Nếu người sử dụng không muốn tiếp tục nhận thông báo, rất đơn giản, chỉ việc bấm vô đường link chúng tôi cung cấp hoặc phản hồi bằng email để ngừng đăng ký.

Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Người sử dụng

Chúng tôi duy trì các thủ tục cả offline lẫn online, ở mức độ hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân trước sự phá hoại do tình cờ hoặc trái pháp luật, hoặc do sự mất dữ liệu, thay đổi dữ liệu bất ngờ, tiết lộ hay truy cập dữ liệu trái phép.

Nhằm bảo mật các dữ liệu và thông tin thẻ tín dụng của người sử dụng, thông tin liên lạc giữa các máy tính của người dùng và máy chủ của Direct Flights Việt Nam được mã hóa bằng giao thức SSL (Secure Socket Layer) để mã hóa thông tin thẻ tín dụng trong quá trình chuyển thông tin.

Cơ sở dữ liệu thu thập được và lưu trên máy chủ của Direct Flights Việt Nam được bảo vệ chống truy cập với một hệ thống mật khẩu hoàn toàn bảo mật.

Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của Người sử dụng

Direct Flights Việt Nam có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của Người sử dụng với các các công ty, tổ chức và/hoặc cá nhân liên kết bên thứ ba để hoàn thành dịch vụ chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng.

Chúng tôi có thể thuê Bên thứ ba để sử dụng các dịch vụ của họ, bao gồm, nhưng không giới hạn việc lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, tiếp thị, khuyến mãi, xử lý giao dịch thẻ tín dụng và các dịch vụ khác có liên quan. Và vì vậy, trong một số trường hợp, Direct Flights Việt Nam có thể yêu cầu Người sử dụng giao dịch trực tiếp với một bên thứ ba để có được các dịch vụ mong muốn.

Direct Flights Việt Nam có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân để tự bảo vệ mình trước các nghĩa vụ pháp lý, để đáp ứng các yêu cầu của tòa án, các thủ tụng tố tụng, các yêu cầu hợp pháp của các nhân viên thực thi pháp luật theo đúng pháp luật hiện hành.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ cho những người mua có liên quan tới bất kỳ việc bán, chuyển nhượng, hoặc nhượng lại toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp hoặc công ty của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Direct Flights Việt Nam, của những người sử dụng Website của chúng tôi, hoặc những người khác.

Chính sách của chúng tôi về Cookies

Để phục vụ Người sử dụng nhanh hơn và với chất lượng tốt hơn, chúng tôi sử dụng công nghệ "cookie" trên Website của chúng tôi. Cookies các là tập mã nhỏ, thường được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của người sử dụng, cho phép một Website tự "cá nhân hoá" mình với mỗi người sử dụng bằng cách ghi nhớ thông tin về lần truy cập của người sử dụng đó đến Website đó. Cookies có thể lưu trữ nhiều loại thông tin, bao gồm các địa chỉ IP, dữ liệu định hướng, thông tin máy chủ, thời gian truyền dữ liệu, các sở thích của người sử dụng, và địa chỉ e-mail và mật khẩu cần thiết để truy cập vào Website. Mục "Trợ giúp" trên thanh công cụ của hầu hết các trình duyệt Internet sẽ cho Người sử dụng biết cách ngăn chặn trình duyệt của Người sử dụng chấp nhận các cookie mới hoặc cách cấu hình trình duyệt của Người sử dụng để từ chối hoàn toàn cookies. Nếu Người sử dụng vô hiệu hóa các tập tin cookies, có thể Người sử dụng sẽ không thể truy cập được vào các chức năng hoặc tính năng quan trọng của Website này và việc sử dụng Website này có thể bị hạn chế. Các tập tin cookies được sử dụng trên Website này có liên hệ với Dữ liệu Cá nhân của người sử dụng.

Làm thế nào Người sử dụng có thể truy cập hoặc thay đổi thông tin nhận dạng cá nhân của mình?

Nếu Người sử dụng muốn cập nhật bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào Người sử dụng đã cung cấp trước đó, hoặc thực hiện bất kỳ quyền truy cập, cải chính, xóa, hoặc phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của Người sử dụng mà Người sử dụng có thể có theo luật pháp hiện hành, xin vui lòng email cho chúng tôi theo địa chỉ enquiry@directflights.com.vn. Để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của Người sử dụng, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của Người sử dụng trước khi cấp quyền truy cập hoặc thay đổi Dữ liệu Cá nhân của Người sử dụng.